Akupresura

Jestliže bylo řečeno, že reflexní masáže mají mnoho společného s akupunkturou, pak je akupresura jejím předchůdcem. Řadí se do systému tradiční čínské medicíny a stojí na stejných principech. Akupunktura i akupresura věří, že jakákoli choroba má příčinu v nerovnováze energie proudící drahami, a pracují s určitými tělesnými body, jejichž drážděním lze vše opět vyrovnávat.

Nejedná se však už o vpichování jehliček, ale spíše o masážní techniku, jež využívá v první řadě tlaku na jednotlivé body na povrchu lidského těla. Jestliže se nám tyto akupresurní body zablokují, cítíme buď fyzickou bolest, nebo někdy jen citovou podrážděnost a psychickou nepohodu. Akupresura dokáže postupně odstraňovat, ale i předcházet těmto stavům a uvolňovat energetické bloky vyskytující se hlavně u pohybového aparátu. Jejím cílem je získání vitality a podpora imunitního systému a regenerace.

Technika akupresury není už tak složitá ani náročná jako u akupunktury a dá se v menší míře provádět i v domácím prostředí, pokud jste ovšem dobře seznámeni s jednotlivými body a umíte je správně lokalizovat. Tlak je vyvíjen zejména bříškem prstu, palcem, ukazovákem nebo prostředníkem, po dobu asi jedné minuty s rytmickým zvyšováním a snižováním tlaku. Nejlepší způsob jak docílit požadovaného účinku je také masáž krouživým pohybem prstu.

Také pomocí celé řady akupresurních terapeutických pomůcek se dá lehce docílit reflexní a lymfatické stimulace, což vede k celkové harmonizaci organismu. I tady platí, že nic se nesmí přehánět. Na počátku možná budete cítit bolest, ale ta by při opakování měla ustávat a vy byste měli s postupem času získat určitý cvik, jak poznat, kdy raději s akupresurou přestat. Jednorázová stimulace akupresurních bodů sice utlumí bolesti, ale pro jejich úplné odstranění by se akupresura měla provádět vícekrát.

Ačkoli bylo řečeno, že se jí můžete věnovat bez problémů i doma, nejideálnější je přece jenom návštěva fyzioterapeuta nebo odborného znalce akupresury. Tuto techniku je třeba se naučit a získat zkušenosti, už jen z důvodu, že akupresurních bodů je na lidském těle nespočet.

Akupresura je tedy specifickým druhem dotekové terapie, jejíž pomocí lze účinně mírnit lokální bolesti i nepříznivé nervové stavy.

Akupresura napomáhá při:

Akupresura je výborným prostředkem prevence, uvolnění napětí, svalů i nejrůznějších blokád. Výrazně pomáhá vylepšit funkčnost kloubního i svalového aparátu a rychle a účinně přivodit úlevu v akutních situacích.