Skolióza

Skolióza je už po mnoho let jakýmsi strašákem pro všechny rodiče, jež se snaží dbát o správný vývoj svého dítěte. Ortopedické ordinace a poradny jsou naplněny dětmi, u nichž se zjistila drobná či horší deformace páteře a potřebují stálý dozor a kontroly lékaře. Dá se říct, že skolióza je jednou z nejvíce problematických a obtížně léčitelných potíží s pohyblivou funkcí páteře. Vedle vrozených dispozic má skoliózu, stejně jako ostatní potíže se zády, z velké části na svědomí náš životní styl a návyky, které rodiče dětem nevědomě vštěpují.

Skolióza označuje jednoduše řečeno stav, kdy dojde k vychýlení páteře do strany. K tomu dochází zejména vlivem dlouhodobě špatného držení těla a ochablým zádovým svalstvem, které můžeme sledovat až u třetiny dětí. Zásadní příčina vzniku této komplikované deformace však není známa. Samotná skolióza se z lékařského hlediska dělí na několik druhů podle stupně zakřivení či vychýlení páteře. Na základě toho pak ošetřující lékař stanoví, zda postačí jen pravidelná rehabilitace nebo nošení speciálního korzetu. V horších případech je nezbytně nutný opakovaný lázeňský pobyt.

Skolióza se projevuje často velmi nápadnou asymetrií v držení těla:

Existují druhy skoliózy, s nimiž se dítě již rodí. V těchto případech nedochází k úplnému vyvinutí těla obratle nebo k srůstu několika obratlů nad sebou. Tyto vady se v průběhu růstu dále zhoršují a lékaři se uchylují spíše k operativním zákrokům než ke konzervativní léčbě korzetem. Ten totiž zhoršování málokdy ovlivní a růst páteře v oblasti postižené jednou z vad se v podstatě zastaví. Další příčinnou vzniku skoliózy u pacientů jsou často vady neuromuskulárního systému. Jedná se většinou o mentálně postižené děti, jež prodělaly například mozkovou obrnu a jež vyžadují specifický přístup, nejen proto, že jsou zpravidla odkázány na invalidní vozík.

Skolióza nebo její příznaky by měly být odhaleny co nejdříve už rodiči dítěte, kteří by měli dbát na dostatek pohybové aktivity, správnou obuv a všímat si drobných vad a deformací ve vývoji svého potomka. Pokud se totiž vzniklé deformace páteře u dítěte nezačnou napravovat dostatečně brzo, dospěje skolióza do stádia, kdy už je zlepšení či návrat páteře do správné polohy téměř nemožný a člověk je značně pohyblivě omezen, nemluvě o obrovských bolestech provázejících jedince po celý život. Každý pacient se skoliózou by si také měl zvyknout na takřka každodenní speciální cvičení, bez něhož úspěch léčení není možný.